Column: De nieuwe jas van Milton Friedman

Wie aan Michael Porter denkt, denkt aan volle zalen. Zo ook in december 2011 toen de hoogleraar van de universiteit van Chicago 1200 Nederlandse managers toesprak over het scheppen van “gedeelde waarde”. Porter spreekt over ‘gedeelde waardecreatie’ om aan te geven dat bedrijven voordeel kunnen halen door in de noden van de samenleving te voorzien. Met dit ogenschijnlijk nieuwe concept zet Porter zich af tegen ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Dat gaat in zijn ogen enkel over het herverdelen van welvaart; niet over het scheppen daarvan.
10:45 - 23-01-2012 | AUTEUR: Mariette | REACTIES: (11)

Column Martine Hafkamp: Transparant beleggen

Het aanbod van trackers tiert welig. Steeds meer beleggers krijgen, omdat de resultaten veelal tegenvallen, oog voor de vaak hoge kosten die voor beleggingsfondsen worden gerekend. Trackers worden gezien als het transparante alternatief. De toezichthouder lijkt eveneens een voorkeur te hebben voor trackers, al geeft zij aan open te staan voor het debat. Zijn trackers dan de heilige graal?
15:07 - 16-01-2012 | AUTEUR: Mariette | REACTIES: (6)

Column Martine Hafkamp: Volle kracht vooruit?!

De Europese regeringsleiders zijn er, in ieder geval voorlopig, weer in geslaagd de meeste neuzen dezelfde kant op te krijgen. Cameron heeft het Verenigd Koninkrijk op de tribune laten plaatsnemen. Waar de rest van Europa van mening is dat hij hiermee de boot mist, ziet de Engelse premier zichzelf toch meer als een toeschouwer die vanaf de kade de Titanic uitzwaait.
10:26 - 13-12-2011 | AUTEUR: Mariette | REACTIES: (4)

Column Martine Hafkamp: Duurzaam Rendement

Dat het afgelopen week de ‘Week van de Duurzaamheid’ was, zal veel beleggers in de stortvloed van negatief nieuws over de Europese en Amerikaanse schulden- en begrotingsproblematiek zijn ontgaan.
10:44 - 28-11-2011 | AUTEUR: Mariette | REACTIES: (25)

ZKH Prins Carlos: meer investeren in Duurzame Beleggingen

Barbara Van Cooten, stagaire van Belegger.nl bezocht het symposium van Beursgenoten dat op 28 oktober j.l. plaatsvond. De sprekers waren o.a. Martine Hafkamp (vermogensbeheerder van Fintessa), Geert Schaaij (directeur Beursgenoten), ZKH Prins Carlos en oud-minister van Financiën Onno Ruding. Van Cooten geeft ons een indruk van deze dag.
16:09 - 14-11-2011 | AUTEUR: Mariette | REACTIES: (1)

Pagina 1 van 2 1 2 >