Afroomregeling wetsvoorstel claw back zo lek als een mandje

Precies drie jaar na indiening ervan zal de Eerste Kamer op 10 september zich hernieuwd buigen over het wetsvoorstel ‘claw back’. Dit wetsvoorstel is mede geïnspireerd door een excessieve overnamebonus van Jan Bennink.
16:43 - 23-09-2013 | AUTEUR: Mariette | REACTIES: (4)

Zeven trends nieuwe AVA-seizoen

Op 20 maart a.s. trapt Sligro Food Group traditiegetrouw het seizoen van aandeelhoudersvergaderingen (‘AVA-seizoen’) af. Veel agenda’s van aandeelhoudersvergaderingen zijn inmiddels al verschenen, evenals veel jaarverslagen van de beursgenoteerde ondernemingen. Uit de agenda’s, jaarverslagen en andere berichtgeving valt nu al een aantal trends te distilleren. Deze trends worden hieronder kort behandeld.
15:39 - 18-03-2013 | AUTEUR: Mariette | REACTIES: (7)

Meer transparantie en grotere rol accountant bij jaarverslag

De externe accountant moet een grotere rol spelen bij het jaarverslag. Althans zo meent Eumedion blijkens een reactie op voorstellen van de International Auditing and Assurance Board (IAASB), de opsteller van de wereldwijde auditstandaarden.
17:46 - 15-03-2013 | AUTEUR: Mariette | REACTIES: (2)

‘Laat aandeelhouder beter meepraten’

Een betere dialoog tussen beursondernemingen en hun aandeelhouders moet bijdragen aan goed ondernemingsbestuur, zo schrijft de Nederlandse Corporate Governance Code. Hierbij wordt vooral gekeken naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, de algemene vergadering van aandeelhouders of ava, en naar institutionele beleggers, aangezien zij met hun relatief grote pakketten echt invloed uit kunnen oefenen op het beleid van de vennootschap.
08:00 - 18-02-2013 | AUTEUR: Mariette | REACTIES: (1)

Wetsvoorstel terugvordering bonussen bestuurders strijdig met EVRM?

Eumedion heeft nog steeds twijfels bij de voorgestelde wettelijke bepaling om elk financieel gewin van een bestuurder bij de overname of fusie van ‘zijn’ onderneming af te romen.
08:00 - 14-02-2013 | AUTEUR: Mariette | REACTIES: (39)

Pagina 2 van 3 < 1 2 3 >