Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen, ook wel maatschappelijk verantwoord beleggen of ethisch beleggen, is het investeren van geld op grond van financiële en niet-financiële criteria. Globaal gezien kunnen we een onderscheid maken tussen drie generaties duurzame beleggingen:

Negatieve- of uitsluitingscriteria


Deze oudste variant van duurzaam beleggen heeft betrekking op de activiteiten van een onderneming die als ongewenst worden beschouwd. Enkele voorbeelden van deze controversiële activiteiten zijn o.a. mensenrechtenschennis, milieuschade, kinderarbeid, corruptie, productie van wapens en pornografie. Steeds meer financials en ondernemingen stellen daarom een"'zwarte' lijst op met bedrijven die zich met deze controversiële activiteiten bezig houden.

Positieve criteria


Daarnaast zijn er beleggingen waarbij men positieve criteria hanteert. In tegenstelling tot bovengenoemde criteria strekt de reikwijdte van positieve criteria verder. Deze positieve criteria zijn gericht op het duurzame handelen van de onderneming. Bij de positieve criteria houdt men rekening met de volgende aspecten:

- goede arbeidsomstandigheden
- goede arbeidsvoorwaarden
- sociale, ethische en ecologische rapportage
- externe verificatie van de rapportage
- visie op en uitleg van de maatschappelijke rol van de onderneming
- implementatie van het sociale, ethische en ecologische beleid in de
bedrijfsvoering
- betrekkingen met maatschappelijke organisaties of groepen in de
samenleving


Combinatie negatieve- en positieve criteria


Een combinatie van de negatieve en positieve criteria geniet uiteraard de voorkeur. Een goed voorbeeld hiervan is de Best in Class- benadering, waarbij geïnvesteerd wordt in bedrijven die zich moreel, sociaal, mileutechnisch en mensenrechten het meest duurzaam op00stellen en een actief beleid voeren om de duurzaamheid te verbeteren.

Groen beleggen


Groen beleggen kan worden beschouwd als een onderdeel van duurzaam beleggen. Het houdt in dat u belegt in een groenfonds. Een groenfonds financiert milieuvriendelijke projecten, zoals duurzaam gebouwde woningen, windmolens of biologische landbouwbedrijven. Een groenfonds levert een beperkt rendement op, welke deels wordt gecompenseerd door twee belastingvoordelen. Allereerst mag u in 2011 tot een bedrag van € 55.476 groen beleggen, zonder dat u hier vermogensrendementheffing over betaalt. Ten tweede ontvangt u een extra aanvullende heffingskorting voor het belegde vermogen in een groenfonds. De korting bedraagt in 2011 1,0% van het bedrag dat daarvoor is vrijgesteld op grond van de bepalingen in box 3 (€ 55.476). De heffingskorting wordt in vier stappen afgebouwd naar 0%. Met ingang van het jaar 2014 komt deze heffingskorting in het geheel te vervallen.

Groen beleggen alleen met groenverklaring


Een project kan alleen door een groenfonds worden gefinancierd als het een groenverklaring heeft. Er zijn in Nederland 2 partijen die groenverklaringen afgeven: de Dienst Regelingen en NL Milieu en Leefomgeving. NL Milieu en Leefomgeving is een onderdeel van het Agentschap NL. Het voormalige SenterNovem valt hieronder.

Wilt u meer weten over groen beleggen, dan kunt u contact opnemen met NL Milieu en Leefomgeving of met de Dienst Regelingen (DR). Voor meer informatie over de fiscale gevolgen van groen beleggen kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon.

Lees meerDuurzaam beleggen doe je zo, 5 tips
Begrippenlijst