Verantwoord beleggen:                            van niche naar mainstream

Dwars door de crisis heen, in een periode waarin rendementen zwaar onder druk staan, maakt verantwoord beleggen een ongekende groei door. Het streven naar een duurzame economie heeft daarmee een stempel gedrukt op de financiële sector. De scepsis kan definitief overboord.


Verantwoord beleggen is niet meer het domein van een klein aantal nichespelers. Steeds meer toonaangevende beleggers omarmen ethische principes en vermijden investeringen in bedrijven die geen oog hebben voor milieu, sociaal beleid en goed bestuur.

Het aantal ondertekenaars van de Principles for Responsible Investment, in 2006 opgesteld door de Verenigde Naties, is gegroeid van 150 aan het begin 2007, naar meer dan 1200 financiële instellingen en pensioenfondsen op dit moment. Ruim een vijfde van het wereldwijd belegd vermogen valt inmiddels onder een verantwoord beleggingsbeleid. Daarin spelen niet alleen ethische overwegingen een rol, ook een significant hoger rendement op lange termijn is reden voor een belegging in duurzame ondernemingen.

Recent gepubliceerd onderzoek van de Harvard Business School toont aan dat een lange termijnbelegging in ondernemingen die duurzaamheidsprincipes doorvoeren in de bedrijfsvoering beter renderen. Het loont voor de belegger dus om verder te kijken dan enkel de financiële indicatoren van een jaarverslag. Het integreren van niet-financiële informatie in beleggingsbeslissingen wordt steeds belangrijker.

De kwaliteit van deze informatie is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Ondernemingen zijn steeds uitgebreider en met meer structuur gaan rapporteren over duurzaamheidsrisico’s zoals de impact van bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Beleid wordt ontwikkeld en geïmplementeerd om deze risico’s in te dammen en daarmee de reputatie en het bedrijfsresultaat te verbeteren.

Gespecialiseerde researchhuizen analyseren deze informatie en maken die bruikbaar voor beleggers. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de intenties van ondernemingen, maar wordt ook gekeken naar incidentele of structurele betrokkenheid bij controverses. Hierdoor lopen bedrijven die slechts uit marketingoogpunt een groen imago nastreven het risico vertrouwen van beleggers te verliezen.

Naast het integreren van ethische principes neemt het uitsluiten van bepaalde producten toe. Producenten van vuurwapens bijvoorbeeld, maar ook tabak, pornografie en nucleaire energie worden vaker uit beleggingsportefeuilles geweerd. Zo valt inmiddels bijna de helft van alle Europese beleggingen onder een beleid dat bepaalde controversiële wapens uitsluit.

Verantwoord beleggen is de fase van pionieren nu ruimschoots voorbij. Ook mainstreampartijen laten niet-financiële informatie meewegen in beleggingsbeslissingen. Zij erkennen daarmee dat waarde verder gaat dan enkel winst, zonder in te leveren op rendement.

Daan Spaargaren is beleidsmedewerker duurzaamheid bij Eumedion

19:12 - 11-11-2013 | AUTEUR: Mariette | REACTIES: (24)


Gerelateerde items

Zwitserleven wint MVO-award

Pensioenverzekeraar Zwitserleven heeft de…

Transparantie banken onder de maat

Uit een steekproef van de Consumentenbond…

Reacties

viagra
21-07-2014

Hello!
cialis , viagra , viagra , cialis ,

cialis
29-08-2014
generic_cialis
13-09-2014
cialis_10mg
19-10-2014

Plaats reactie