Kalkoenen en Kuikens polderen samen

Kun je aan een kalkoen vragen om zichzelf op het Kerstmenu te zetten? Nee, uiteraard laat een kalkoen zichzelf niet zomaar slachten, dat gaat immers onder dwang.


Toch is dat de ultieme paradox binnen het SER-energieoverleg. Wij vragen daar de kalkoenen, de energie-intensieve industrie, de petrochemie en grote energiebedrijven, om zichzelf te slachten. De kalkoenen weten dat zij niet lang meer te leven hebben, maar verzetten zich hardnekkig tegen hun nakend overlijden. De kuikens van de duurzame energie daarentegen zijn nog pril en hebben nog een heel leven voor zich.

Zo werkt dat bij transities: een strijd tussen de bestaande macht (fossiele energieregime) en een opkomende macht (duurzame energieniches). De bestaande macht moet afstand doen van die macht ten gunste van de opkomende macht, maar verzet zich daartegen met alle mogelijke middelen. In het SER-poldermodel brengen wij kalkoenen en kuikens aan één tafel en proberen wij die op één lijn te krijgen. Dat kan goed gaan in een tijdsperiode, waarin de bestaande macht niet direct bedreigd wordt, zoals in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. In een overgangsperiode, echter, wankelt de bestaande macht, ontstaat een nieuwe orde en worden de belangentegenstellingen maximaal uitvergroot. Dan helpen geen compromissen, want die lossen het persistente probleem niet op, maar bieden slechts scherpe keuzes en radicale oplossingen soelaas.

Het afgelopen half jaar is wederom geprobeerd het polderspel te spelen, dit keer op het gebied van energie. Er zaten meer dan 40 partijen aan tafel, waarvan meer dan 30 kalkoenen, verdeeld over 4 tafels: gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit en innovatie. Maar in de kern ging het maar om 4 partijen: VNO/NCW (werkgevers), VNCI (chemische industrie), FNV/CNV (werknemers) en de ‘milieubeweging’ (divers gezelschap, van Greenpeace tot Groene Zaak en van Natuur en Milieu tot E-decentraal). En op de achtergrond speelden de ministeries van EZ en Financiën mee.

Wie dit proces van nabij heeft gevolgd ziet een vast patroon. Alle partijen stelden zich eerst constructief op, vanuit de wil om er uit te komen, onder leiding van de ambitieuze maar onervaren Wiebe Draijer, die vooral inhoudelijk was gericht en gedreven. Vervolgens werd het proces concreter en groef iedere partij zich in schuttersputjes in, waarbij elke partij één troefkaart had. We zaten dus met drie kalkoenen aan tafel (VNO/NCW, VNCI, FNV/CNV) en één kuiken (milieuclubs). En tot slot begon het echte spel van uitruilen, geven en nemen, waarbij maandenlang nauwelijks echt is bewogen, men danste niet echt met elkaar, maar vooral om elkaar heen. De paringsdans van de kalkoenen om de kuiken heen vond plaats op basis van de volgende stellingnames:

- VNO/NCW wilde goedkope fossiele energie en geen kolenbelasting en wilde van de 16% duurzame energiedoelstelling in 2020 af en biomassa bijstoken in kolencentrales.
- VNCI wilde langjarig goedkope fossiele energie en vooral niet te veel en te snel energie besparen, men wilde geen 2% per jaar energie besparen maar hooguit de helft.
- FNV/CNV had vooral oog voor behoud van werkgelegenheid en wilde geen prijsafwenteling van energie op de consumenten.
- Mileuclubs wilden snellere invoering van duurzame energie en zetten vooral in op wind op zee, sluiten van oude kolencentrales en prijsprikkels voor verduurzaming van de gebouwde omgeving.

In de praktijk was er één opperkalkoen, VNO/NCW, die de regie had, in de persoon van Frits de Groot, die als geen ander het polderspel van remmen en vertragen beheerst. De opperkalkoen dreigde regelmatig met opstappen, bewoog vooral achteruit en zette telkens weer het kuiken voor het blok. Werden de ambities voor windenergie op zee te hoog, dan schakelde VNO/NCW de ANWB in voor een tegenoffensief. Kwam de 16% doelstelling ter tafel, dan werd via het Financieel Dagblad gelekt dat dat onhaalbaar was in 2020. En vorige week nog werd het kalkoenei gelegd van de noodzakelijke 640 euro lastenverlichting euro voor het bedrijfsleven. Ook VNCI speelde het spel sluw en schermde voortdurend met mogelijk concurrentienadeel voor de energie-intensieve industrie en petrochemie. Met als gevolg dat scherpe eisen voor energiebesparing (van 1.5-2% per jaar) van tafel verdwenen. Uiteindelijk bleek het kuiken niet bestand tegen dit sluwe kalkoenspel en ontpopte zich als een hybride kalkoen (met name Natuur en Milieu) door mee te gaan in de kalkoenendans.

Het uiteindelijke resultaat: een stap achteruit in plaats van twee stappen vooruit. Het akkoord in wording is een stuk minder ambitieus dan het regeerakkoord. Twee zaken zijn namelijk cruciaal voor Nederland de komende 10-20 jaar.
(1) Het aandeel duurzame energie moet zo snel mogelijk omhoog, van 16% in 2020 tot minstens 40-50% in 2030. Dit wordt nu vertraagd, de 16% wordt nu pas in 2024 bereikt. En hoe dat wordt bereikt is vooral door het bijstoken van biomassa in kolencentrales, de minst duurzame van alle opties.
(2) de CO2-uitstoot moet zo snel mogelijk omlaag. Dit kan vooral via het vergroten van de energie-efficiëntie in de energie-intensieve industrie en het tegengaan van warmteverlies. Beide worden niet substantieel aangepakt, waardoor de CO2-uitstoot niet significant zal afnemen maar waarschijnlijk verder zal toenemen door de drie nieuw kolencentrales die in 2014 worden geopend.

Verdere achteruitgang is het schrappen van de kolenbelasting, het afschaffen van de saldering en het uitblijven van financiële fiscale prikkels voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daar staat tegenover een forse extra inspanning voor wind op zee, het sluiten van oude kolencentrales en belastingvoordeel voor mensen die gezamenlijk duurzame energie willen opwekken. En er komt een stimuleringsprogramma voor energiebesparing in huizen en gebouwen. Maar hier laat men een unieke kans liggen: woningen en gebouwen worden niet snel en grootschalig energieneutraal gemaakt, zoals voorgesteld in de Green Deal de Stroomversneller, maar stap-voor-stap energiezuinig gemaakt in een veel te traag tempo (40 jaar in plaats van 20 jaar).

Kortom, dit is geen doorbraakplan waar Nederland zo op zat te wachten, maar een mager compromis waar niemand echt wakker van ligt, met een zeer beperkte houdbaarheid. Wéér voortmodderen, wat we op energiegebied al tientallen jaren doen.

Eindstand: 3-1 voor de kalkoenen, de opperkalkoen is tevreden, de grote verliezer is Nederland.

Jan Rotmans is hoogleraar op het gebied van duurzaamheid en transities verbonden aan de Erasmus Universiteit en internationale autoriteit op dit gebied. Volg Jan Rotmans hier op Twitter.

16:49 - 12-11-2014 | AUTEUR: Mariette | REACTIES: (331)


Gerelateerde items

Zwitserleven wint MVO-award

Pensioenverzekeraar Zwitserleven heeft de…

Transparantie banken onder de maat

Uit een steekproef van de Consumentenbond…

Reacties

jassica
05-10-2015

http://www.clearviewrealestate.net/ What’s Happening While using Real estate market in Phoenix az Arizona This specific April? Permission can be granted for you to reprint using attribution for you to Income activity throughout March came up in basically as estimated.

http://www.luxuryrealestateonline.net/ Luxury real estate property is flying off of the “shelves” of late, as buyers cannot get enough in the stuff. The housing business is appearing to acquire better, certain in more substantial cities. Areas including New You are able to, California, New mexico, etc all are actually improving, particularly inside luxury groups.

http://www.seolinkshop.net/ In today’s action-packed life Net becomes an element of the way of life and a lot more people are turning out to be dependent on the internet. Anyone can play, look, read content, share your current view along with pictures, watching video over the Internet in different internet sites.

The Perfect Treatment for Diabetes and Weight Loss
17-10-2015

Anyone can play, look, read content, share your current view along with pictures, watching video over the Internet in different internet sites.

The Perfect Treatment for Diabetes and Weight Loss
17-10-2015

Anyone can play, look, read content, share your current view along with pictures, watching video over the Internet in different internet sites.

http://countdown.completelifewellness.com/the-perfect-treatment-for-diabetes-and-weight-loss/

AsharSeo
20-10-2015

To determine if your own values assist or slow down us experiencing successful may be valued at some views…
web semantic seo
http://www.localseobee.com/semantic-seo/

AsharSeo
27-10-2015

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration…
http://androidhacks4u.com/clash-of-clans-hack-generate-unlimited-elixir-coins-gems-on-android/

David John Mikey
29-10-2015

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration…
roofing contractors
https://goo.gl/8qJLkH?roofingcontractorsrockville

AsharSeo
03-11-2015

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration.
pure garcinia cambogia
http://www.thehealthydays.com/

David John Mikey
05-11-2015

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration.
xarelto lawsuit
http://xareltolawyerhelp.com

cheap web traffic
10-11-2015

The majority aware involving harms a result of smoking, as an alternative to it a lot of people have observed quitting your tobacco behavior hard. E cigs are the excellent alternative pertaining to traditional smokes.
cheap web traffic
http://easyvisitors.com/

David John Mikey
11-11-2015

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration. 
Michael
http://losangelesduidefenselawyer.com/

asharseo
16-11-2015

You will find seven crucial things property professionals have to understand about how exactly to profit from the growth in luxury property sales..
bed bugs images
http://www.bedbugguide.com/pictures-of-adult-bed-bugs/

AsharSeo
17-11-2015

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration.a
beautiful babes
http://www.sodamnsexy.com/category/sexy-bikini-babes/

David John Mikey
17-11-2015

If someone got a sofa or bed I can borrow during the night between Thursday and Friday, please contact me. I’m willing to pay 15 € for a sofa and €25 for a bed.
vena cava filter lawyer
http://ivcfilter-lawsuit.com/

muS
19-11-2015

I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one.I wanted to leave a little comment to support you and wish you a good continuation.The Walking Dead No Man’s Land Hack
http://worldofgames4u.com/the-walking-dead-no-mans-land-hack-add-gold-supplies-food-for-ios-android/

AsharSeo
21-11-2015

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
http://www.sacramentocaplumbers.com/
http://www.sacramentocaplumbers.com

AsharSeo
21-11-2015

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration.
local movers
http://anaheimmovingservice.com

asharseo
22-11-2015

I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
VOIP and other Peripherals.
http://goo.gl/NTZUgW

David John
22-11-2015

The trend style that is best suited for us all is whatever looks excellent on our own particular physique and demonstrates our extremely individual persona.
http://www.tarotpsychicmedium.com/

AsharSeo
24-11-2015

I also love the design, its amazing!. I don’t have the time at the moment to full
y read your site..
essays-thesis.blogspot.com
http://essays-thesis.blogspot.com

AsharSeo
24-11-2015

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration.
purchase Iraqi Dinar
http://www.buynewdinar.com

headphones reviews
24-11-2015

I also love the design, its amazing!. I don’t have the time at the moment to fully read your site..

AsharSeo
29-11-2015

I want you to imagine is that collectively humanity is evincing a deep innate wisdom in coming together to heal the wounds and insults of the past. ...
Search
http://tonykatai1979.jimdo.com/2014/12/16/what-would-be-the-benefits-of-small-internet-marketing/

David John
29-11-2015

I also love the design, its amazing!. I don’t have the time at the moment to fully read your site…
pro bono criminal lawyers
https://medium.com/@EdwardBrown2/hire-a-dui-lawyer-and-have-them-handle-your-dui-case-930e3537c783

muS
29-11-2015

This is really of enthusiasm to me. I’d love to thank somebody for taking the time to share this post http://worldofgames4u.com/ice-age-village-hack-unlimited-acorns-coins-silver-coins-for-ios-android/

AsharSeo
30-11-2015

You will find seven crucial things property professionals have to understand about how exactly to profit from the growth in luxury property sales.
johnson and johnson baby free samples
http://www.getfreestuffonlinenow.com/category/free-stuff-for-baby/

muS
30-11-2015

This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works.
http://worldofgames4u.com/castle-clash-age-of-legends-hack-add-gems-gold-mana-for-ios-android/

AsharSeo
05-12-2015

If we change our view about the world and are integrated into the possibility. This is one of the most powerful and simply ways of putting. I’m awe inspired….
Michigan
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/michiganseo/Best-SEO-In-Michigan.html

Arishakhan
05-12-2015

Brilliant!  We are all part of one interconnected organism, with one spirit living through us all. To know this Oneness within is the greatest comfort a person can find.
cheapwritingservice.org
http://cheapwritingservice.org/

AsharSeo
07-12-2015

In fact your creative writing abilities has inspired me to start my own Blog Engine blog now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a fine example of it.
how to plan a wedding
http://weddingplanners.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/

AsharSeo
07-12-2015

You may post on the professional credentials for the blog owner. You could express it’s outstanding. Your blog experience can springboard your click through….
tree service
http://ylsplatter.strikingly.com

AsharSeo
08-12-2015

You may post on the professional credentials for the blog owner. You could express it’s outstanding. Your blog experience can springboard your click through.
istvan loh
http://sbr.com.sg/commercial-property/commentary/should-you-invest-in-singapore-property-now

AsharSeo
09-12-2015

Most of the time I don’t make comments on websites, but I’d like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!
michael kukulka
https://www.linkedin.com/pub/michael-kukulka/b1/730/595

robinjack
13-12-2015

You will find seven crucial things property professionals have to understand about how exactly to profit from the growth in luxury property sales. What works my shock you.
mantain your web site

AsharSeo
15-12-2015

I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information…
cheap car insurance compare
http://acceptcoverage.com/

David John
18-12-2015

This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives in depth information. thanks for this nice article. http://losangelesduidefenselawyer.com/

AsharSeo
19-12-2015

All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks..

Side Effects of Xarelto
http://my-xareltolawsuit.com/

AsharSeo
20-12-2015

I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information…
http://news.yahoo.com/instant-switch-lifestyle-guide-sandy-095700004.html

AsharSeo
20-12-2015

All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts..
Food For Freedom pdf
http://www.fox8live.com/story/30771601/food-for-freedom-aquaponic-system-has-just-been-released

empire four kingdoms hack
20-12-2015

This is really of enthusiasm to me. I’d love to thank somebody for taking the time to share this post empire four kingdoms hack

AsharSeo
23-12-2015

I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information…
Assistant Course
http://www.wdrb.com/story/30514971/new-website-launched-offering-information-on-medical-assistant-training-programs

peter
23-12-2015

I wrote this as a reflection on a Random Act of Kindness event we held in Central Park last Sunday…
buy garcinia cambogia
http://healthsupplementtrials.com/

AsharSeo
26-12-2015

Your article has piqued a lot of positive interest. I can see why since you have done such a good job of making it interesting..
assignment help cheap
http://cheapwritingservice.org/cheap-assignment-help-online/

boom beach hack
27-12-2015

This is really of enthusiasm to me. I’d love to thank somebody for taking the time to share this post

boom beach hack
27-12-2015

http://worldofgames4u.com/boom-beach-hack-unlimited-diamonds-gold-wood-for-ios-android/
This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works.

candy crush saga hack
27-12-2015

This is really of enthusiasm to me. I’d love to thank somebody for taking the time to share this post http://worldofgames4u.com/candy-crush-saga-hack-get-lives-lollipops-gold-bars-boosters-for-ios-android/

candy crush soda saga hack
27-12-2015

This is really of enthusiasm to me. I’d love to thank somebody for taking the time to share this post

clash of clans hack
27-12-2015

This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works. http://worldofgames4u.com/clash-of-clans-hack-get-coins-gems-elixir-for-ios-android/

AsharSeo
28-12-2015

I m glad reading your article. But should remark on some general things. The web site style is perfect. the articles is really great…
this link
http://ryeontherocks.tumblr.com/post/134930078226/facial-serums-411

game of war fire age hack
28-12-2015

This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works. game of war fire age hack

magic rush heroes hack
28-12-2015

I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it magic rush heroes hack

pokemon go hack
28-12-2015

It proved to be very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! pokemon go hack

summoners war hack
28-12-2015

This is really of enthusiasm to me. I’d love to thank somebody for taking the time to share this post summoners war hack

asharseo
29-12-2015

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration.
this link
http://samyung.tumblr.com/post/135053994893/the-facts-about-botox

world of tanks hack
29-12-2015

Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! world of tanks hack

AsharSeo
31-12-2015

Absolutely brilliant!!‘As within so with-out’ - let’s start healing our hearts and in doing so heal our planet and let the natural energetic pulse of the universe return…
https://h2o.law.harvard.edu/text_blocks/26272

jackrobin
04-01-2016

The majority aware involving harms a result of smoking, as an alternative to it a lot of people have observed quitting your tobacco behavior hard.
trust flow blog comments

jackrobin
04-01-2016

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration.
High PR Blog comments

AsharSeo
10-01-2016

your article and have been reading along. I want to express my admiration of your writing skill and ability to make readers read from the beginning to the end…
buy targeted traffic
http://easyvisitors.com/

nice
12-01-2016

It proved to be very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! http://worldofgames4u.com/fifa-17-coin-generator-fifa-points-hack-and-cheats-for-ios-android/

AsharSeo
23-01-2016

your article and have been reading along. I want to express my admiration of your writing skill and ability to make readers read from the beginning to the end.
Michael
http://losangelesduidefenselawyer.com/

AsharSeo
23-01-2016

Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing…
grand home design
http://www.grandhomedesign.com/interior-home-improvement/how-to-select-the-best-small-air-conditioner/

AsharSeo
30-01-2016

I thought she had a serious evil streak and was really rebellious. Somehow we became friends when we were fourteen and soon realized it was actually pretty much the other way around.
cheap auto insurance online
http://topinsuredeals.com/what-to-look-at.html

top paper writing services
01-02-2016

I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information…

AsharSeo
02-02-2016

I just thought it May be an idea to post encase anyone else Was Having problems Researching purpose I am a little unsure if I am allowed to put names and addresses on here…
http://writing.colostate.edu/work/blogs/blog.cfm?blogid=144073

David John
02-02-2016

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see again.
sleep apnea doctors
http://www.shewrites.com/profiles/blogs/dot-guidelines-for-sleep-apnea

David John
04-02-2016

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post.
High PR Blog comments
https://www.fiverr.com/brayden_ben/give-you-75-high-pr-blog-comments-on-actual-page-rank

AsharSeo
06-02-2016

Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more.
ddos
http://hub.sharktech.net/2016/01/25/the-anatomy-of-a-ddos-attack/

ivc filter lawsuit
06-02-2016

Essential post we are providing new service to the dangerous heart disease patient every body can take it ivc filter lawsuit

AsharSeo
06-02-2016

I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information…
buy targeted traffic
http://easyvisitors.com/

AsharSeo
13-02-2016

In the darkest times, there are people who have come together to kindle light and hope. As Paul points out, change isn’t an underground movement any more This is our time to shine..
brochure printing
http://www.55printing.com/cheap-brochure-printing/

David John
14-02-2016

You have raised an important issue..Thanks for sharing..I would like to read more current affairs from this blog… printed club flyers
http://printingvip.com/products/clubflyers

David John
16-02-2016

It Is Useful and helpful for me That I like it very much, and I am looking forward to Hearing from your next…business cards express
http://www.cheap-businesscardsprinting.com

AsharSeo
17-02-2016

I think that we as one should think about planting gardens when all the seasons change for the earths benefit..
http://PrintingVIP.com
http://printingvip.com

AsharSeo
17-02-2016

In the darkest times, there are people who have come together to kindle light and hope. As Paul points out, change isn’t an underground movement any more This is our time to shine…
club flyer dimensions 
http://www.mypostcardsexpress.com/affordable-club-flyers-printing-vip/

Mus
18-02-2016

I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one.I wanted to leave a little comment to support you and wish you a good continuation. scrubby dubby saga hack

AsharSeo
20-02-2016

I definitely enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog! printed flyers
http://www.tymitech.com/cheap-club-flyer-from-state-of-art-printing-press/

AsharSeo
22-02-2016

Its as if you had a great grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from more than one angle…
Miami To Key West By Bus
http://www.travel-and-vacations.net/luxury-cruising/key-west-the-best-destination-to-visit.html

David John
23-02-2016

Its as if you had a great grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from more than one angle…
Economic Blank 2nd Sheets
http://www.printingvip.com/products/blank-2nd-sheets

AsharSeo
24-02-2016

Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up.
Low Cost Mesh Banner Printing
http://www.printingvip.com/products/meshbanners

asharSeo
27-02-2016

Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more.
55 Printer
http://55printing.com

55 Printer
28-02-2016

Your blog provided us with valuable information to work with.Each & every tips of your post are awesome. http://55printing.com

AsharSeo
29-02-2016

All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks..
miami to key west shuttle
http://titanicdance.com/2/post/2015/10/titanicdance-to-travel-stateside.html

Mus
29-02-2016

This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works. pou hack

AsharSeo
03-03-2016

Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more
55 Printer
http://55printing.com

yacht chartering
06-03-2016

but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from more than one angle…

AsharSeo
07-03-2016

In the darkest times, there are people who have come together to kindle light and hope. As Paul points out, change isn’t an underground movement any more This is our time to shine
get leaflets printed
http://55printing.com/cheap-brochure-printing/

jai
07-03-2016

This kind of varieties associated with placement is normally fantastic along with actually what exactly wonderful approximate you possess concluded. The idea gifts got much easier should you be exceptionally bloatedness. tactful enjoys an immense organization extremely. Regard as magnanimous with variation in order to flounder for this good deal backlog clump unique trifling include usher. Cheap Disneyland Tickets

55 print
08-03-2016

Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject

scary movie
13-03-2016

Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject.
scary movie
https://www.youtube.com/watch?v=30WcaFYjgCY

Plaats reactie