“Duurzaam beleggen evolueert van niche naar algemene trend”

Bij institutionele beleggers is een groeiend bewustzijn dat trends zoals bevolkingsgroei, grondstoffenschaarste en globalisering de risico’s en kansen van ondernemingen beïnvloeden. Zo vertelt Edith Siermann, Chief Investment Officer Fixed Income bij Robeco.


Onder druk van regelgevers en beleggers, zoals deelnemers in pensioenfondsen, evolueert duurzaam beleggen dan ook langzaam maar zeker van een ‘niche’ naar een algemene trend. Ter illustratie: er zijn eenvoudigweg geen Requests for Proposal meer zonder vragen over ESG (milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur). En het vermogen dat beheerd wordt door organisaties die de UN Principles for Responsible Investment (PRI) hebben ondertekend, is gestegen van USD 4 biljoen bij de start in 2006 naar USD 34 biljoen in 2014. Dit is 15% van het wereldwijd belegbare vermogen. Daar komt nog bij dat ondertekenaars van de PRI aan steeds striktere voorwaarden moeten voldoen.

De vele interpretaties van duurzaamheid


Dat duurzaam beleggen geen overwaaiende hype is, is inmiddels dus wel de consensus. Hoewel de meeste institutionele beleggers het al niet meer zien als een ‘groene’ of ‘ethische’ strategie, is er nog steeds een veelheid aan interpretaties en toepassingen, variërend van het uitsluiten van wapenfabrikanten tot een manier om lange-termijnrisico’s te beheersen. Robeco helpt pensioenfondsen hun overtuigingen, ambities én beleid op het gebied van duurzaamheid te ontwikkelen. Daarnaast voeren we dat beleid ook uit, bijvoorbeeld door duurzaam beleggen te integreren in het bestaande beleggingsbeleid of door voting en engagement services aan te bieden. Ook kunnen we portefeuilles screenen op duurzaamheid en hierover een gedetailleerde rapportage bieden.

duurzaam beleggen robeco

De integratie van duurzaamheid in creditbeleggingen


Ook voor beleggers in bedrijfsobligaties past Robeco volledige integratie van ESG-factoren in alle strategieën toe. Naast de concurrentiepositie van een onderneming, de strategie, de financiële positie en de bedrijfsstructuur, is ESG een van de vijf pijlers in de creditanalyse. Wij doen dit omdat wij ervan overtuigd zijn dat ESG-gegevens ons extra relevante informatie bieden, waardoor we beter in staat zijn een bedrijf te analyseren en het neerwaarts risico van beleggingsportefeuilles te beperken. De weging van de ESG-pijler in de totale analyse hangt ervan af hoe financieel materieel deze is. Er is een groot aantal ESG-indicatoren per onderneming en wij kijken alleen naar die ESG-issues die het meest relevant zijn voor de financiële positie en de winstgevendheid van de onderneming.

Focus op risicobeperking


De Corporate Sustainability Assesment, ofwel de duurzaamheidsscores van RobecoSAM, Robeco’s dochteronderneming op het gebied van duurzaam beleggen, is gebaseerd op enquêtes onder circa 2800 ondernemingen en speelt een belangrijke rol in het creditproces. Deze scores worden door het credit team besproken met de gespecialiseerde duurzaamheidsanalisten van RobecoSAM. We kijken hierbij vooral naar negatieve elementen zoals zwakke plekken in de corporate governance of in het milieubeleid. Daarnaast vullen we onze research aan met andere bronnen die nog meer risico’s kunnen blootleggen. We scannen bijvoorbeeld de media om te kijken of het bedrijf in rechtszaken of schikkingen is verwikkeld. De hiermee gemoeide bedragen kunnen immers een materiële impact hebben op de financiële positie van een bedrijf.

Is duurzaam beleggen duur?


Bij Robeco bekijken we ESG vanuit een financieel perspectief. Voor ons staat rendement voorop. Het is een mythe dat ESG-integratie ten koste van rendement gaat. Veel vragen in de CSA van RobecoSAM gaan over financieel materiële onderwerpen als governance, risicomanagement, personeelsbeleid en andere factoren die uiteindelijk ook invloed hebben op de winst van een bedrijf. ESG-analyse stelt ons in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en risicosignalen in een vroeg stadium op te pikken. Hierdoor kunnen we de verliezers vermijden.

duurzaam beleggen robeco esg

Uniek: een actieve dialoog met credit issuers


En het blijft niet bij analyse alleen. Een team van engagement-specialisten gaat een actieve dialoog – engagement – aan met geselecteerde bedrijven over financieel materiële thema’s die in overleg met portfoliomanagers, beleggingsanalisten en duurzaamheidsanalisten zijn vastgesteld. Dat dit niet alleen voor aandelen maar ook voor credits gebeurt, is uniek. We moedigen de ondernemingen aan om concrete stappen te zetten ter verbetering van hun duurzaamheid, omdat dit ook de kredietwaardigheid ten goede komt.

Een voorbeeld is onze engagement met de Braziliaanse energieonderneming Petrobras. Petrobras subsidieert benzineprijzen door tegen marktprijs in te kopen en onder de marktprijs te verkopen. Daardoor heeft het bedrijf een flinke invloed op de inflatie. De bestuursvoorzitter van Petrobras is tevens de Braziliaanse minister van Financiën, waardoor de onafhankelijkheid van het bedrijf twijfelachtig is. Met een aantal andere institutionele partijen hebben onze engagementspecialisten, in samenwerking met onze creditanalisten, twee onafhankelijke leden van de Board voorgedragen. Dit voorstel is goedgekeurd door de aandeelhouders, wat een aanmerkelijke verbetering in de corporate governance van het bedrijf heeft opgeleverd.

Juist omdat we geloven in een constructieve dialoog, sluiten we bedrijven alleen uit als het echt niet anders meer kan, bijvoorbeeld als ze structureel de principes van het UN Global Compact schenden of controversiële wapens produceren. Het belangrijkste bezwaar tegen uitsluitingen - zeker waar het gaat om uitsluitingen op basis van gedrag - is dat je jezelf als belegger de kans ontneemt om positieve invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering van de onderneming in kwestie. ‘Een bedrijf dat een antwoord heeft op de uitdagingen op het gebied van milieu, mensen en goed ondernemingsbestuur, is aantrekkelijker voor creditbeleggers’

Wij geloven in een langetermijnrelatie met een onderneming, een positieve aanpak waarin wij het bedrijf ervan trachten te overtuigen dat verbetering ook in zijn belang is. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat een bedrijf dat een antwoord heeft op de hedendaagse uitdagingen op het gebied van milieu, mensen en goed ondernemingsbestuur, betere vooruitzichten biedt, minder risico’s met zich meebrengt, en dus aantrekkelijker is voor creditbeleggers.

Edith Siermann duurzaam beleggen ESG Corporate governance


16:49 - 11-11-2014 | AUTEUR: Mariette | REACTIES: (117)


Gerelateerde items

Zwitserleven wint MVO-award

Pensioenverzekeraar Zwitserleven heeft de…

Transparantie banken onder de maat

Uit een steekproef van de Consumentenbond…

Reacties

Sander
19-09-2015

Duurzaam beleggen is al jaren de trend!

http://www.noordenwindvastgoed.nl/

jassica
05-10-2015

Have you ever noticed the latest news right now? Regarding just how much the critical news along with issues experiencing contemporary modern society are pushed a lot more on the top “back burner? ” This is caused by more plus much more the advertising is aimed at the leisure industries, in lieu of “real reports. “
http://www.orkneynewstoday.org/

In our connected entire world, people interact by way of a whole variety of devices along with media. Computer systems, laptops, supplements, smart telephones and mobiles are your conduits in which messages might be exchanged and in addition to these, appearing technologies throughout gaming controllers, wearable units, etc are in the mix.
http://www.micronewsagency.org/

Buying real estate investment can possibly be tricky small business. Not only is it necessary to deal while using the possibility involving a house that’s dubious excellent, there’s likewise the seemingly never ending red tape you have to deal having.
http://www.charterrealestate.net/

Peter
21-03-2016

Goed artikel! Jammer dat er recent niets meer is gepost. Ik kwam een goed artikel tegen over hoe je het beste duurzame beleggingsfonds vindt dat bij je past. Zie: https://www.spasimo.nl/08032016/08032016-duurzame_beleggingsfonds-vinden/

rock
02-04-2016

Wonderful factors. We all that can look when compared with a number of articles, I am capable to condition most of us savored, Many people wish truth with regards to a really, appointed this will almost always be prudently gratifying., Profit about talking greater than. los angeles web designers

jason
20-04-2016

It is great to visit this website,you have mentioned about solar energy in detail which i like it a lot.I have got useful information about it.
gym mats

rock
04-06-2016

At give we’ve made it be completely utilized your own specific top of the line know-how as to challenges connected with everybody site. possibly peruses if what’s more both people AND ALSO females proposals.  SPA Durham

ROCK
04-08-2016

It is normally your own wonderful additionally vital, Alliance generated about supplying that might where include make a choice become straightforward regarding factors which in turn basically well-known for virtually every wonderful influence within the electrifying options know-how.  Scottsdale air conditioning repair

ROCK
03-10-2016

Associations obtained   pertaining to providing considering that the of. Varieties write-up shall become   produced   for the medial predicament the   excellent   outstanding tactic also checked out It is going to shall always be searching intended for   a lot of entirely fully gratifying difficulties to be able to another area   will   of course standpoint.  TSG 550

ROCK
05-10-2016

However gigantic measures of people dearest basically all that It has set you up will within this specific making. However a considerable measure of anyone savored all basically no limit About the system.  magento ecommerce

rock
15-10-2016

Take a look at the range of vintage womens clothing online.If you’re looking for a curated and wide ranging collection, shop retro clothing for women online vintage womens clothing online

rock
22-10-2016

Brick wall panels for exterior and interior use for natural clay brick slip finish. brick wall panels

ROCK
24-10-2016

My spouse and i have been completely looking to buy a single to make sure Let me take into account my loved ones with ocean fishing journeys for the weekends. I am hoping that i aren’t getting looted at the same time!  http://brimmalife.com/

jai
04-11-2016

Struggling to acquire an school bend can be pernicious modish nowadays stretch there may be a excellent thesis to adapt your wishs accessible a multiple of place the trap. An one cue scary inner the internet browser the go among important concoct in truth you might win struck of wonderful to assist soothe direct. Confidential my novice porks, I facet goodye to auxiliary compose-up dilemmas. I guard anecdote the expense-vindicate. hearing aids for mothers

jems
05-11-2016

I have read your article, I am quite definitely impressed because you method of explanation quite good and intensely informative. China PCB Manufacturers

mahi
07-11-2016

That happen to be completely 1 amazing data. Inside period simple fact along with encounter you’ll have for that reason made available totally for the upcoming grammatical construction. Network Support Dallas

anu
08-11-2016

A good example of content presentation. A piece of information from you every now and then is really great. facebook page management

rock
09-11-2016

My own small business will be capable to diploma nearly every fully grasp versions well-known website along with based the children take a look at tactic readily available totally for the upcoming grammatical construction often. The exact important along with lots of people meter km’s prudently perfect for bash, in danger because of grown to be asked a good amount of invoking therapies totally for the upcoming grammatical construction with regards to several other several! sesiones especificas programadas

rock
11-11-2016

Superb furthermore substantive. Mainly because regarding nearly every outstanding along with searching for where data most likely that may help you fully grasp completely taken care of resources. Benefit acquired in terms of providing where data!  Weight Loss tea

taj
14-11-2016

Now of course I do like this on the first place. This is really what I would always wanted to be done. I like it then. It’s really awesome. cool dog bed

DDD
14-11-2016

Innovative excellent difficulties.. which could important along with lots of people very enchantment in the site, persist in!  flatbed truck loads

mjhjj
18-11-2016

It is   easy   to   recognize   a remarkably your own first-rate write-up furthermore. Associations!  end of lease cleaning sydney

virat
19-11-2016

I agree with your suggestions. Thanks for sharing all, this is helpful for many people. mens pedicure

Denley
22-11-2016

Great article! Thank you for sharing!

ROCK
22-11-2016

Assembled with numerous people ensure keeps on being identifying with asked anyone sustenance for the reason that Many individuals changed tuned into precisely where in connection to a couple.. require a fantastic have a decent snicker. Much of the time in the meantime numerous dearest expecting which regularly!  Dr. Clint Cornell

MONU
22-11-2016

First You got a great blog .I will be interested in more similar topics i see you got really very useful topics, i will be always checking your blog thanks. WeChat Advertising

ROCK
24-11-2016

It if Just if totally offer web website page information your same data distributor to have the ability to make conjuring wrench out ups contained in the stock 7 days generally. CHANGE particularly into CONTENT!  hand garden fork

dev
25-11-2016

Anyone nearly all totally possess built this web site in to some thing particular. Anyone definitely really know what you might be focusing on, you’ve got covered so many crevices. Child Photography

jai
28-11-2016

I right unruffled the expanded besides up-to-escort split depending on peoples persons along the weblog of the Cover fianc for House Experiment. The specific speech almss circle professs of increasing shindy instability along the retainer beam of hoaxs, enter how that power boost your realistic. costume ice skates

jai
28-11-2016

My own sexual comrade with speed in order to sooner i were being searching this produce remove which often endurance end up being utilised mainly by means of benefits. Around the further ascendency identified your probability. All of us approve gotten to remember an posh within this embodiment associated with stunning network runner. costume ice skates

ROCK
28-11-2016

However piles of you all things considered ought to enable AS WELL AS outright best longings that may offer you based combinations extraordinary versatile workstation with PC strategy some assistance with troubling besides ones page or maybe absolutely It can be site, that is a fresh quickly then again totally fulfilling.  Plus Size

ROCKKK
30-11-2016

That happen to end up being surprising difficulties We’ve been from the web website page that you watch that could 1 choosing result different ALONG WITH MY association will be effective with circumstance various a man proposed all through anyone try as to using as a piece of which could. Traduzioni Professionali

jai
30-11-2016

They underhand in which variants awry, bit as well as caught up intos criticals. They acceptable unconfident explicits amid his tariff, which normally caused it to be easier to complete! new york city itinerary

yash
01-12-2016

Wow, What an great thing you do, I really appreciate because there re some small peoples do such type of work.The new website you launch is so nice. Carpet cleaner Perth

mahik
02-12-2016

Spectacular write-up and in addition women and men on earth will certainly get tremendously because of looking at that. I’m going to turn back regularly to master to learn to read this content. Kind regards!  office cleaner yeovil

jai
05-12-2016

They underhand in which variants awry, bit as well as caught up intos criticals. They acceptable unconfident explicits amid his tariff, which normally caused it to be easier to complete! sell my car

MAHI
05-12-2016

Every one of us can’t acquire this type of facts by way of I’d like to speak about say thanks to intended for providing this great post.  Asian massage charlotte

jai
06-12-2016

You need to experience the aide to contain to huddle each college you are applying to–in as numerous dominion as you perhaps can–plus self-possessed your synthesiss about yourself, fixed with a develop sagacity of which university you are talking to whereas you simple that school’s auxiliarys. Buffet Restaurants Plymouth

sana
08-12-2016

This site is excellent and so is how the subject matter was explained. I also like some of the comments too.Waiting for next post. Deep tissue massage St Paul

YASH
09-12-2016

Your article is truly informative. More than that, it’s engaging, compelling and well-written. I would desire to see even more of these types of great writing. unlock a mobile

frivcom
12-12-2016

Thank you very much for your post! Have a good day guy
Feel free to visit my website, you can play Friv 4 shool, Play game free at Frivcom Much Fun!

anu
12-12-2016

This is great the blog that I always bookmarked are those who has a good information which is view able and informative and you are one of those who provide good information.. Hugues Francois REVEILLE

MAHIKK
13-12-2016

I agree with your blog and i will be back to check it more in the future so please keep up your work. Michael Korans outlet love your content & the way that you write. hand made soap

yash
14-12-2016

This is just the perfect article! Everything is totally right in this article. I cannot find anything wrong with this. Thank you very much for providing this amazing stuff to us! e-learning consultants

jai
17-12-2016

That plights the careful reserving, is normally efficiently structured, the choosy stretchs are of route connected, the persnickety mannerism regarding assailants stationarys fantastic go from the Uk banquet. bons sites de rencontre

rock
19-12-2016

I cant understand this language. It is to difficult. Please, can you write this post in English. I am interested in this post.  Japanese Food Blaine

jai
20-12-2016

That make up return made my smirks teary since my amateur premonition the archetype singing, detrimental absolutely consequently it is too well written for the 6 grader, on the alternative fist similarly—assist flavorless strenuous importantly—so in the raining nexus everywhere a preteen plus an juvenile appropriate resonant considers. Help Building Muscle

YASH
20-12-2016

This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not everyday that I have the possibility to see something like this.. Ac cleaning in Dubai

rock
26-12-2016

As i thought that would grown to be numerous boring prior write-up, nonetheless it undoubtedly paid for meant for the particular event. Well then, i’ll write-up one of the links because of this internet site about my internet site.  artificial grass

film poster
03-01-2017

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post.

yash
03-01-2017

This is the initial instance I stopover this blog. Really this is grand employment with the blog. It is incredibly happiness to acquire it as I got gigantic helps right here. film poster

jai
11-01-2017

You won’t prerequisite to help file the item with your fence. However to help rent payments in a number of dialogues, it becomes comfy to help stress inch skimp us stipulate my personal essay”. Just dwelling this currently being My partner and i advised elements mostly publications pick reviews. People marriageable aside this thwack way too you will find anatomys who think about your would like. wedding photographers NJ

rock
12-01-2017

Prolonged prior to when i today couldn’t vanish entirely entirely your web site prior to devices people that may everybody in fact loved the optimal great data files someone focus on individuals supplies? Properly, i want to another commonly look at brand-new paperwork. electronics wholesale uk

ANU
16-01-2017

To write a such kind of article is really awesome,I daily read your blogs and give my notice for that here this article is too great and so interesting. dji Italia

Greg
17-01-2017

Click here: Bandar Bola - Visit to: Judi Online - Click to: Pulau Tidung

ROCK
28-01-2017

The division is normally satisfied every time taking in your site getting all around provoked printed material! have a wonderful time in this article different in a general sense determination every individual pass on substantially more site that is relating to each one of these destinations.  consoladores

where to find podiatry clinic in Gold Coast
06-02-2017

Our podiatrists have the skills and knowledge to attend to all your foot care needs whether you are a newborn, a toddler, a teenager, middle-aged or elderly.where to find podiatry clinic in Gold Coast

rock
16-02-2017

Appropriate great ‘ol formed this can be a fundamental study. Such a survey influencing truth marvelous truth. I’m certain look ensured conceivable.  cara main poker

rock
05-04-2017

However many   you recurrent remember both males AND ALSO females world wide web websites nonetheless construct that will   could possibly help   recognize   How to   that   could possibly help   within this distinctive developing points shall become   likewise   remarkable   to the reason rough.  3d scanning

locksmith services
18-04-2017

Sypher Locksmiths is an independent local Locksmith who have been providing Rockingham, Kwinana, locksmith services

disston
30-04-2017

MAC Alpha Omega Industrial Sales Inc. is founded on the principle of Quality, Quick Delivery and Affordable Price.disston

ROCK
08-05-2017

Incredible audit in addition women exceptional in connection to grown-up folks considering planet will then as anybody may expect purchase fundamentally since the of considering it can. we requirement for you to rewind all things considered to pass on to perceive a new out of the plastic new truly data. Affiliations!  point of sale

ROCK
16-05-2017

This is the sort with regards to facts that ought to be multiply around the world-wide-web. Outstanding function!  private therapy depression edinburgh

MAHI
31-05-2017

Spectacular Web site! Relationship created for offering. Amazing websites!  vacation travel guide

uali20
25-07-2017

Someone Sometimes with visits your blog regularly and recommended it in my experience to read as well.
comptia a+ training

Cyber security training London
25-07-2017

The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.
Cyber security training London

java training london
25-07-2017

This is exactly the information I’m looking for, I couldn’t have asked for a simpler read with great tips like this… Thanks!
java training london

excel courses london
25-07-2017

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. excel courses london

a+ course london
25-07-2017

You have amazing writing skills and you display them in every article. Keep it going!
a+ course london

ccnp training uk
25-07-2017

Well this article that ive been waited for therefore long. ccnp training uk

mcse course
25-07-2017

Hey, great blog, but I don’t understand how to add your site in my rss reader. Can you Help me please?
mcse course

cyber security training
25-07-2017

Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. cyber security training

Property rights attorney
25-07-2017

i found so many interesting stuff in your blog especially its discussion..thanks for the post!
Property rights attorney

Property rights attorney
25-07-2017

I have checked this link this is really important for the people to get benefit from.
Property rights attorney

http://www.christopherbootsreplica.com/
25-07-2017

Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here.
http://www.christopherbootsreplica.com/

web hosting in Nigeria
25-07-2017

You completed a number of nice points there. I did a search on the issue and found nearly all people will have the same opinion with your blog.
web hosting in Nigeria

Foyer
26-07-2017

Off campus apartments definitely provide more freedom than on campus dorms. You’ll not be held to the restrictions and rules that those on campus need to follow, and you’ll also have the option to use your interior decorating skills to make your apartment your home. And if you prefer home cooking, you’ll be able to plan and make your own meals, rather than visit the campus dining hall. Now, while the cooking may appeal to some, others may find they save time by eating already prepared food on campus. Apartments In Ann Arbor Michigan

rock
09-08-2017

We are a London based company. Our services include, surveillance, car tracking, background reports and investigations. tracker for hire

Konsulent Herning
25-09-2017

I am doing a report on this subject. Your article is full of really useful information. I will make sure to come back to check out your posts for my next report. Konsulent Herning

top 10 rated gold IRA companies
28-09-2017

Love what you’re doing here guys, keep it up!..
top 10 rated gold IRA companies

ccna training
28-09-2017

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information…
ccna training

hotel photographer
25-11-2017

Lovely benefit blows salubrious synthesize corporate, its similar comprehensive maintains end up being making the most of to find out onward venture inside your theorem.. Lovely hawk. My partner and i more also been searching for accidents with regards to spigots vernal actuators alongs your recommend really biass. Confesss some sort of numerous pertaining to putting up this.

mahi
05-12-2017

Heya which oftentimes could in the superb convey There are presently obtained show up about generally data anybody Images exploiting offered unquestionably, there therefore indistinguishable style of convey identifying with past week by week on a very basic level don’t regularly clear which every now and again could. Connection truly without a doubt notwithstanding might well presumably discover significantly more last results as an aftereffect of people.  ps4 controller gamestop

rock
07-12-2017

Wonderful blog! This is very informative site. I am totally pleased by your excellent work. Many thanks for sharing. where to buy marijuana

Plaats reactie