Column Martine Hafkamp: Volle kracht vooruit?!

De Europese regeringsleiders zijn er, in ieder geval voorlopig, weer in geslaagd de meeste neuzen dezelfde kant op te krijgen. Cameron heeft het Verenigd Koninkrijk op de tribune laten plaatsnemen. Waar de rest van Europa van mening is dat hij hiermee de boot mist, ziet de Engelse premier zichzelf toch meer als een toeschouwer die vanaf de kade de Titanic uitzwaait.


Maar ook zonder het Engelse buitenspel is de uitkomst verre van perfect. Het is echter evenmin een teleurstelling, aangezien de dames en heren politici eindelijk van de urgentie doordrongen lijken. Een verdragswijziging zat er niet meer in en daarom zal er met de zeventien landen uit de eurozone en de andere aangesloten lidstaten, op Engeland na dus, een nieuwe koers worden uitgezet. Deze lijkt vooralsnog meer op oude wijn in nieuwe zakken.

Zo is het voor de lidstaten het verplicht invoeren van de gouden regel van begrotingsevenwicht niet meer dan wat ten tijde van het verdrag van Maastricht ook al was afgesproken; een gouwe ouwe dus. Over de vorm waarin de meer automatische sancties worden gegoten in geval van overtreding van de hernieuwde afspraken over de begrotingsdiscipline is nog geen duidelijkheid.

Extra kapitaal

Duidelijkheid kwam er deze week wel over de additionele kapitaalbehoefte van Europese banken om medio juni volgend jaar aan de strengere kapitaaleisen te voldoen. Uit onderzoek van de Europese Banken Associatie bleek dat er totaal voor 114,7 miljard Euro aan extra kapitaal nodig is om volgend jaar aan de eis van 9 procent bufferkapitaal te voldoen. In een volgende poging de interbancaire markt vlot te trekken nam de ECB al een voorschot op deze uitkomst door niet alleen de rente met 25 basispunten te verlagen, maar ook de regels voor het indienen van onderpand te versoepelen en voor de komende drie jaar in de vorm van leningen liquiditeit te verstrekken.

Vooralsnog zal de ECB echter niet optreden als lender of last resort. Linksom of rechtsom wil men begrotingsdiscipline afdwingen. In plaats daarvan wordt de invoering van het definitieve noodfonds ESM, de opvolger van het EFSF, een jaar naar voren gehaald. Daarnaast is er de toezegging dat er 200 miljard Euro extra aan het IMF beschikbaar wordt gesteld.

Terughoudend

Of het vertrouwen van de financiële markten met dit hele scala aan maatregelen wordt hersteld zal draaien om de wijze waarop de goede voornemens de komende maanden concreet handen en voeten zullen krijgen. Hoewel aandelenbeleggers hun opluchting lieten blijken, reageerde de obligatiemarkt vooralsnog terughoudend.

Wat mij betreft blijft de komende tijd voorzichtigheid geboden, maar er is geen reden om het bijltje erbij neer te gooien, zoals door een aantal sombermannen is gepredikt. Ja, natuurlijk, Europa veroudert. En ja, we hebben veel publieke schuld. Daar staat echter tegenover dat in Europa en de eurozone ook veel assets (kennis, privaat vermogen, productie) aanwezig zijn en wij beschikken over een goede infrastructuur, stabiliteit, corporate governance en een functionerende rechtstaat. Europa is niet knock out. Overheden en burgers hebben alleen wel te veel op de pof geleefd en die schuld zal geleidelijk moeten worden afbetaald. Het meest waarschijnlijke scenario is dan dat wij hier een periode ingaan van lage of zelfs negatieve economische en welvaartsgroei.

Betere omstandigheden

Is dat een kwade omgeving voor beleggers? Niet per definitie. Ik wil er geen doekjes om winden dat er betere omstandigheden denkbaar zijn. Maar, een groot aantal beursgenoteerde multinationals is goed gekapitaliseerd en beschikt over veel cash. Wereldwijd is er wel degelijk economische groei. Bovendien hebben aandelen en veel bedrijfsobligaties nu al jaren klappen opgelopen. Niet alleen klappen waar ze zelf debet aan waren, maar ook klappen die overheden en staatsobligaties hadden moeten oplopen of andere assetcategorieën die nu eenmaal niet publiek worden verhandeld.

Ik wil niet beweren dat de financiële markten vanaf nu volle kracht vooruit zullen gaan en dat u vol moet inkopen. Het is mijns inziens echter wel verantwoord gefaseerd uw favorietenlijstje in te vullen en beschutting en rendement te zoeken in aandelen van solide multinationals die hun bestaansrecht al meer dan eens hebben bewezen. Mocht u zich echter prettiger voelen in het kamp van de zwartkijkers, vergeet dan niet dat vastgoed en grondstoffen nauwelijks tot vluchthaven kunnen dienen in economisch barre tijden. Sterker nog, als u werkelijk somber bent over de wereldwijde conjunctuur, dan is daar veel meer pijn op komst.

10:26 - 13-12-2011 | AUTEUR: Mariette | REACTIES: (4)


Gerelateerde items

Zwitserleven wint MVO-award

Pensioenverzekeraar Zwitserleven heeft de…

Transparantie banken onder de maat

Uit een steekproef van de Consumentenbond…

Reacties

fac
21-06-2016

Plaats reactie